Ljubav kao Univerzum

Ljubav je kao pojam nešto o čemu su pisali i pesnici i pisci, pokušavali da razumeju i hemičari i biolozi, a do dana današnjeg ostala je kao pojam, neverovatan i neuhvatljiv, katkad dostižan a često dalek, koji je među najjačim motivatorima (ako ne i najjači) u nas. Namesto da ljubavi podarimo definiciju, podarimo joj domen – čitav univerzum i sve njegove dimenzije postojanja. Pokažimo da je nesagledivo veliki potencijal svakoga da voli i da bude voljen, zahvaljujući drevnom sastanku svih zrnaca svemirske prašine. Jednom, kada je sve počelo i kada su igrale sene u eksploziji većoj no što ijedna druga u dimenzijama svake stvarnosti beše, sve su čestice imale svoj ples, zaljubivši se jedna u drugu i druga u treću i tako tranzitivno do kraja i natrag, gradeći podlogu za bliski ljubavni susret, negde, u nekom kutku vremensko-prostornog kontinuuma.

Momir Đekić

Konsultant za digitalnu transformaciju sa višegodišnjim iskustvom u poslovnoj analizi, dizajnu i implementaciji složenih IT sistema u javnom i realnom sektoru. Nakon završenog Elektrotehničkog fakutleta. završio je i poslovnu školu na Bledu u Sloveniji. Vodio je tehničke i poslovne timove u korporacijama i startapima i snažno podržava rastuću zajednicu tehnoloških kompanija u Srbiji kroz saradnju sa relevantnim institucijama. Dugogodišnji je novinar Sveta kompjutera, čiji je i kolumnist, a iza sebe ima značajno iskustvo u pisanim i štampanim medijima, televiziji i radiju. Strastveni je ljubitelj gitarske muzike i timskog sporta.