Ukrotiti tehnologiju ili se razvesti od nje?

Tehnologija napreduje brzo. Imamo osećaj da je nešto drugačije nego pre ali ne znamo tačno šta. Još važnije, ne znamo kako da se postavimo prema tome i da li je to trend koji možemo da zaobiđemo ili ne. Da li je naš svet i dalje naš i šta mi možemo da uradimo da on to bude?

Ivan Gligorijević

Ivan Gligorijević je jedan od pionira mobilne Elektroencefalografije (EEG-a), tehnike za obzervaciju moždane aktivnosti. Posle doktorata iz oblasti biomedicinskih signala u Belgiji, kao jedan od osnivača svetski prepoznatljive firme mBrainTrain radi na tome da pomogne ljudima da bolje razumeju sebe, optimizuju mentalno stanje i nađu sebi mesto u 21. veku. Uloga u kojoj smo se našli u novonastalom tehnološkom društvu se radikalno promenila i potrebna je nova filozofija života, rada i ponašanja jer nova industrijska revolucija podrazumeva i nas kao njen biološki deo. Ivan je aktivni filozof ove promene i teži da pronađe novi smisao kao najveću ljudsku potrebu. Ultimativni lični cilj mu je da pronađe izvor i ulogu svesnog postojanja.