Moć i bivanje u sopstvenom telu

Naše telo je kuća u kojoj živimo čitavog života. Nažalost, sve prisutniji je rascep tela i uma, kao i diskonekcija od sopstvenog tela. Suptilni jezik tela savremeni čovek ignoriše, a vraća mu se tek kad nastupe bolovi, kriza ili bolest.
Negujući kulturu kontakta sa telom, osluškujući poruke koje dobijamo iz njega, i poštujući ograničenja, dobijamo mogućnost da bivamo u stanju povišene svesnosti. Da živimo iz mesta lične moći: povezaniji sa svojom životnom energijom, seksualnošću, kreativnošću i osećajem smisla.

Hana Stamatović

Hana Stamatović je učiteljica Open Floor metode, master psihologije i psihoterapeutkinja. Pored specijalizacije u zemlji i Evropi, završila je trening program za psihoterapeuta plesom i pokretom u Kaliforniji. U svom pristupu kombinuje znanja iz Konstruktivisticke psihoterapije, Gestalt Awarness prakse, Somatic Experiencing-a, Telesne psihoterapije. Preko deceniju vodi grupe i radi sa pojedincima, integrišući u svom pristupu prakse koje izučavaju vezu između tela i uma. Njen psihoterapijski rad, kao i radionice koje vodi, prožete su i inspirsane ovim učenjima. Detaljnije na sajtu: www.hanastamatovic.com