Poštovanje predaka zalog za budućnost

Dobro nam je poznata činjenica da sve što smo mi danas, smo nasledili preko DNK od naših predaka. Naša fizička građa, boja očiju i kose, boja glasa, naši talenti, naša snaga, sposobnosti. Postoji takođe i ono što nasleđujemo od naših predaka što se ‘ne vidi pod mikroskopom’ ali može se statistikom i praćenjem porodične loze utvrditi, da se sva njihova dobra dela kroz nas ispoljavaju. Međutim, isto tako sva njihova ne dela se ispoljavaju kroz nas kao blokade i nesreće. Kada iscelimo sebe, isceljujemo i svoje pretke i potomke. Svako biće koje živi na planeti Zemlji ima svoje korene i poreklo, svoje seme, svoje nasleđene osobine. Veoma je važno da osvestimo naše pretke u nama, da bi kroz sopstveno osvešćivenje i isceljivanje trauma iscelili njih da bi bili kao zdravo korenje koje može da podrži drvo da se razgrana i poraste veliko.

Biljana Cincarević

Biljana Cincarević je poznata slikarka, konceptualna umetnica i aktivistkinja na polju ljudskih prava i civilnog društva. Učestvovala na mnogim izložbama kako u zemlji tako i u inostranstvu. New York-ška art scena ju je uvrstila među sto umetnika za 2013. godinu u knjizi The New Collection Book. U Art razgovorima često se bavi odnosom žene i religije, izgubljenim savezom sa Prirodom i duhovima prirode koji čine najbolje ljudske saveznike. Biljana nam poručuje: “Idite u prirodu, spavajte ispod nekog drveta, naberite cveće i ostavite kao dar na planini, u šumi ili reci. Nekada davno naši preci su imali savez za Prirodom. Ona ih je čuvala, štitila i učila.” Osim šta se aktivno bavi slikanjem Biljana je bila jedna od učesnica rijaliti šoa “Survivor VIP Srbija”.